ទំព័រនេះ

When do you release the most growth hormone?

When do you release the most growth hormone?

Reference: https://www.instagram.com/p/ChVehi1MuYs/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D&fbclid=IwAR1zu9rowlYyUvQgQfhaTJfvYr6EorPMqORqZ3R-oFjGa5aYyRjsjTxYtx4

When do you release the most growth hormone?

Reference: https://www.instagram.com/p/ChVehi1MuYs/?igshid=NDRkN2NkYzU%3D&fbclid=IwAR1zu9rowlYyUvQgQfhaTJfvYr6EorPMqORqZ3R-oFjGa5aYyRjsjTxYtx4

Briefly about supplements

Briefly about supplements

Briefly about supplements

ESSENTIAL THINGS FOR GYM

ESSENTIAL THINGS FOR GYM

របស់សំខាន់ដែលអ្នកគួរតែយកតាមខ្លួននៅពេលហាត់ប្រាណ1. Gym accessoriesសម្ភារ:ហាត់ប្រាណដូចជា ខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះ, ខ្សែការពារកដៃ និង សម្ភារ:ផ្សេងៗទៀត ជារបស់ចម្បងដែលអ្នកគួរតែយកតាមខ្លួនពេលហាត់ប្រាណ ព្រោះថាសម្ភារ:ទាំងនោះអាចជួយកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមាននៅអំឡុងពេលហាត់ប្រាណ និង ជួយដល់រក្សាទម្រង់ក្នុងការហាត់របស់អ្នកផងដែរ។2. Gym Bagនៅពេលដែលអ្នកទៅហាត់ប្រាណ ប្រាកដណាស់អ្នកនឹងយកនូវរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន ដែលខ្លះជារបស់មានតម្លៃដូចជាទូរស័ព្ទដៃ សោរឡាន ឬ សោរម៉ូតូ កាបូបលុយ និង របស់របរចាំបាច់ជាច្រើនទៀត។ ការមានកាបូបហាត់ប្រាណដែលមានចំណុះផ្ទុកធំ​ និង មានច្រើនថត គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ ព្រោះថាវាអាចជួយដល់ការរៀបចំរបស់របរឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ដែលជៀសវាងការបាត់ និង ងាយស្រួលក្នុនាប់ ដែលជៀសវាងការបាត់...

ESSENTIAL THINGS FOR GYM

របស់សំខាន់ដែលអ្នកគួរតែយកតាមខ្លួននៅពេលហាត់ប្រាណ1. Gym accessoriesសម្ភារ:ហាត់ប្រាណដូចជា ខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះ, ខ្សែការពារកដៃ និង សម្ភារ:ផ្សេងៗទៀត ជារបស់ចម្បងដែលអ្នកគួរតែយកតាមខ្លួនពេលហាត់ប្រាណ ព្រោះថាសម្ភារ:ទាំងនោះអាចជួយកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមាននៅអំឡុងពេលហាត់ប្រាណ និង ជួយដល់រក្សាទម្រង់ក្នុងការហាត់របស់អ្នកផងដែរ។2. Gym Bagនៅពេលដែលអ្នកទៅហាត់ប្រាណ ប្រាកដណាស់អ្នកនឹងយកនូវរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន ដែលខ្លះជារបស់មានតម្លៃដូចជាទូរស័ព្ទដៃ សោរឡាន ឬ សោរម៉ូតូ កាបូបលុយ និង របស់របរចាំបាច់ជាច្រើនទៀត។ ការមានកាបូបហាត់ប្រាណដែលមានចំណុះផ្ទុកធំ​ និង មានច្រើនថត គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ ព្រោះថាវាអាចជួយដល់ការរៀបចំរបស់របរឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ដែលជៀសវាងការបាត់ និង ងាយស្រួលក្នុនាប់ ដែលជៀសវាងការបាត់...

Choosing Supplements - Pre-Workout

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉ន - ប្រភេទជំនួយកម្លាំង

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉នដើម្បីប្រើប្រាស់គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើម។ នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ​ ហាងយើងខ្ញុំសូមលើកពីផលិតផលមួយចំនួនដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉ន។ប្រភេទជំនួយកម្លាំង: អ្នកអាចនឹងឆ្ងល់ថាតើសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនជួយអ្វីខ្លះដល់ការហាត់ប្រាណ។ កាហ្វេអ៊ីនមានសារ:សំខាន់ក្នុងការជួយដល់ការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកឈានដល់កម្រិតអតិបរិមា ដោយវាផ្តល់កម្លាំងដល់អ្នក ជួយដល់អ្នកក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍ និង ជួយដុតខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ។ ផលិតផលហាត់ប្រាណដែលមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីន ដែលពេញនិយមជាងគេគឺប្រភេទ Pre-Workout ហើយវាក៏មានច្រើនប្រភេទ និង ច្រើនកម្រិតផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទ Pre-Workout កម្រិតស្រាលដែលអ្នកទើបចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នអាចសាកល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់បាន។

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉ន - ប្រភេទជំនួយកម្លាំង

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉នដើម្បីប្រើប្រាស់គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើម។ នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ​ ហាងយើងខ្ញុំសូមលើកពីផលិតផលមួយចំនួនដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉ន។ប្រភេទជំនួយកម្លាំង: អ្នកអាចនឹងឆ្ងល់ថាតើសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនជួយអ្វីខ្លះដល់ការហាត់ប្រាណ។ កាហ្វេអ៊ីនមានសារ:សំខាន់ក្នុងការជួយដល់ការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកឈានដល់កម្រិតអតិបរិមា ដោយវាផ្តល់កម្លាំងដល់អ្នក ជួយដល់អ្នកក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍ និង ជួយដុតខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ។ ផលិតផលហាត់ប្រាណដែលមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីន ដែលពេញនិយមជាងគេគឺប្រភេទ Pre-Workout ហើយវាក៏មានច្រើនប្រភេទ និង ច្រើនកម្រិតផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទ Pre-Workout កម្រិតស្រាលដែលអ្នកទើបចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នអាចសាកល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់បាន។

Choosing Supplements - BCAAs

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉ន - អាមីណូអាស៊ីត

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉នដើម្បីប្រើប្រាស់គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើម។ នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ​ ហាងយើងខ្ញុំសូមលើកពីផលិតផលមួយចំនួនដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉ន។BCAAs: BCAAs ជាផលិតផលអាមីណូអាស៊ីតដែលផលិតនូវអាមីណូអាស៊ីតមួយចំនួនដែលមិនមាននៅក្នុងរាងកាយយើង។ BCAAs ជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការហាត់ប្រាណឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន ជួយកាត់បន្ថយរបួសសាច់ដុំ ជួយឲ្យរាងកាយស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនបានកាន់តែប្រសើរ និង ជួយជួសជុលសាច់ដុំផងដែរ។ នៅក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ជាផលិតផល BCAAS មួយចំនួន ដែលកំពុងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារ។

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉ន - អាមីណូអាស៊ីត

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉នដើម្បីប្រើប្រាស់គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើម។ នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ​ ហាងយើងខ្ញុំសូមលើកពីផលិតផលមួយចំនួនដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉ន។BCAAs: BCAAs ជាផលិតផលអាមីណូអាស៊ីតដែលផលិតនូវអាមីណូអាស៊ីតមួយចំនួនដែលមិនមាននៅក្នុងរាងកាយយើង។ BCAAs ជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការហាត់ប្រាណឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន ជួយកាត់បន្ថយរបួសសាច់ដុំ ជួយឲ្យរាងកាយស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនបានកាន់តែប្រសើរ និង ជួយជួសជុលសាច់ដុំផងដែរ។ នៅក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ជាផលិតផល BCAAS មួយចំនួន ដែលកំពុងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារ។