ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉ន - ខ្លាញ់ត្រី

Beginner, How to Use, protein, Recommend -

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉ន - ខ្លាញ់ត្រី

ការជ្រើសរើសផលិតផលអាហារបំប៉នដើម្បីប្រើប្រាស់គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើម។ នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ​ ហាងយើងខ្ញុំសូមលើកពីផលិតផលមួយចំនួនដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកទើបចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉ន។

Fish Oil: Fish Oil ឬ ខ្លាញ់ត្រីជាផលិតផលអាហារបំប៉នដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកហាត់ប្រាណ។ ខ្លាញ់ត្រី មានសារធាតុ Omega-3 ដែលជួយដល់ការ Recover របស់សាច់ដុំ។ ផលិតផលនេះក៏ជួយដល់ការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនរបស់រាងកាយ និង ជួយដល់ការបង្កើនសាច់ដុំផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាផលិតផល Fish Oils ឬ ខ្លាញ់ត្រី ដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅក្នុងហាងរបស់យើងខ្ញុំ។


បញ្ជូនមតិរបស់អ្នក

សូមចំណាំ, មតិរបស់អ្នកនឹងមានការពិនិត្យមុននឹងផ្សព្វផ្សាយ