៣វិធីសាស្រ្តក្នុងការសម្រកគីឡូ – 8Home Store
៣វិធីសាស្រ្តក្នុងការសម្រកគីឡូ

៣វិធីសាស្រ្តក្នុងការសម្រកគីឡូ

ថ្ងៃនេះ 8Home នឹងធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងវិធីសាស្ត្រតមអាហារក្នុងការសម្រកគីឡូងាយៗ វិធីសាស្រ្តនេះគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការតមទៅអ្វីដែលបានណែនាំប្រាប់ នោះបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពិតក្នុងការសម្រកគីឡូ។

  • វិធីសាស្រ្ដទីមួយ៖ មួយទាក់ទងនឹងចំណីអាហារពេលដែលយើងយល់ដឹងពីរចំណីអោយបានច្បាស់នោះប្រាកដណាស់ពិតជាបានផលពិតៗពីព្រោះអាហារអាចជួយយើងរហូតទៅដល់៨០%។
  • វិធីសាស្ត្រទីពីរ៖ នោះគឺការហាត់ប្រាណ។ ច្បាស់ណាស់ការហាត់ប្រាណសម្រក់គីឡូយើងមិនអាចខ្វះការហាត់ប្រាណបាននោះទេការហាត់ប្រាណមិនត្រឹមតែជួយអោយយើងស្រកគីឡូតែមួយមុខនោះទេវាថែមទាំងជួយអោយយើងមានសុខភាពល្អថែមទៀតផង។
  • វិធីសាស្ត្រទីបី៖ ការគេង។ បើសិនជាការគេងរបស់យើងវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេនោះការសម្រកគីឡូរបស់យើងវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ អញ្ចឹងបងប្អូនសូមគេងអោយបានចន្លោះចាប់ពី៧ម៉ោងទៅ៨ម៉ោង។

មតិយោបល់

  • Enzo Ivan

    Thanks for sharing!!!

បញ្ជូនមតិរបស់អ្នក

សូមចំណាំ, មតិរបស់អ្នកនឹងមានការពិនិត្យមុននឹងផ្សព្វផ្សាយ