ឈុតអូនអ៊ូក

  • តម្លៃពិសេស
  • $125.00
  • តម្លៃដើម $152.00
Shipping calculated at checkout.


KILLING PIG SET ឈុតអូនអ៊ូក ជាឈុតដែលជួយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់មិនល្អក្នុងខ្លួន
  1. THERMO·FU3L : ដុតចោលនូវអ្វីដែលរាងកាយអ្នកមិនត្រូវការ
  2. DIURE·6: Rកម្ចាត់ជាតិទឹក និង ខ្លាញ់ដែលបង្កប់ក្រោមស្បែកនិងសាច់ដុំ
  3. 0·CARBS: ទប់ស្កាត់ការបម្លែងនៃកាបូអ៊ីដ្រាត

របៀបប្រើប្រាស់:

  • មុនអាហារពេលព្រឹក: លេប 1គ្រាប់ នៃ THERMO·FU3L + លេប 2គ្រាប់ នៃ DIURE·6
  • បន្ទាប់ពីបាយថ្ងៃ: លេប 1គ្រាប់ នៃ 0·CARBS + លេប 1គ្រាប់ នៃ DIURE·6
  • ពេលល្ងាច ឬក្រោយហាត់ប្រាណ: លេប 2គ្រាប់ នៃ THERMO·FU3L
  • សម្រាប់ថ្ងៃ Cheat Day សូមលេប 1គ្រាប់ នៃ 0·CARBS នៅមុនពេលទទួលទានអាហារ 30នាទី