ឈុតអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ

  • តម្លៃពិសេស
  • $130.00
  • តម្លៃដើម $157.00
Shipping calculated at checkout.


GODZILLA SET (ឈុតអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ) ជាឈុតដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការហាត់ប្រាណរបស់អ្នក
  1. ជាម្សៅប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់
  2. BCAAS & GLUTAMINE: ជាអាមីណូអាស៊ីតល្អបំផុតសម្រាប់ការ Recovery របស់សាច់ដុំ
  3. 4·SPEED: ជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នងការហាត់

របៀបប្រើប្រាស់:

  • បន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹក: ដាក់ 50g នៃ PURE WHEY (បន្ទាប់ពីបាយព្រឹករួច) លាយ ជា 8g នៃ BCAAS & GLUTAMINE
  • មុនពេលហាត់ប្រាណ:​​ដាក់ 10g (1ស្លាបព្រា) នៃ 4·SPEED (មុខ 30នាទី)
  • បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណ: ដាក់ 50g នៃ PURE WHEY លាយ 8g នៃ BCAAS & GLUTAMINE