Body Fortress

bodyfortressBody Fortress®  ផ្តល់ឲ្យអត្តពលិកនូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដូចជា ប្រូតេអ៊ីនកម្រិតស្តង់ដា "Premium Whey Protein" សម្រាប់បង្កើនសាច់ដុំ, High Performance Creatine សម្រាប់បង្កើនកម្លាំង និង ថាមពល, 100% Pure Glutamine សម្រាប់សាច់ដុំ និង Advance NOS សម្រាប់ជំនួយដល់ការសំយោគ Nitric Oxide។